نذر آموزشی پلامو به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی

مقالات علمی دکتر حسین غفارپور صدیقی


 High step-up DC–DC converter based on coupled-inductor for renewable  energy systems (Hossein Ghaffarpour Sadighi, Seyed Ebrahim  Afjei, Ahmad Salemnia) DownloadA novel soft‐switched interleaved high step‐up DC–DC converter for high‐efficiency conversion (Hossein Ghaffarpour Sadighi, Seyed Ebrahim Afjei, Ahmad Salemnia) Download


A new high-efficiency interleaved step-up converter with zero-voltage switching, zero-current switching, and common-ground  features for stand-alone electric vehicle charging stations (Alireza Lahooti Eshkevari, Hossein Ghaffarpour Sadighi, Ahmad Salemnia, Ali Mosallanejad) Download


 A soft-switched high step-up DC-DC converter using voltage multiplier cells  (Hossein Ghaffarpour Sadighi, Seyed Ebrahim Afjei, Ahmad Salemnia) Download


  A Non-Isolated and High-Efficiency Soft-Switched High Step-Up DC-DC Converter  (Hossein Ghaffarpour Sadighi, Seyed Ebrahim Afjei, Ahmad Salemnia) Download
ارایه مبدل DC-DC بهره زیاد لابه لایی با بهره ولتاژ بهبود یافته و تنش ولتاژ پایین کلید برای منابع انرژی تجدیدپذیر (Download)  

نویسندگان: حسین غفارپورصدیقی، سیدابراهیم افجه ای، احمد سالم نیا
سال انتشار 1397
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
تعداد صفحات: 12 | زبان: فارسی

  


مبدل DC-DC بهره زیاد لابه لایی با ترکیب آرایش های فوروارد و فلایبک برای منابع انرژی تجدیدپذیر (Download)  

نویسندگان: حسین غفارپورصدیقی، سیدابراهیم افجه ای، احمد سالم نیا
سال انتشار 1397
محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع
تعداد صفحات: 10 | زبان: فارسی

  


مبدل DC-DC بهره زیاد غیرایزوله جدید مبتنی بر سلف تزویج و ترکیب با تکنیک فلای بک (Download)  

نویسندگان: حسین غفارپورصدیقی، سیدابراهیم افجه ای، احمد سالم نیا
سال انتشار 1397
محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک
تعداد صفحات: 11 | زبان: فارسی

  


مبدل DC-DC بهره زیاد جدید مبتنی بر سلف تزویج و سلول بهره برای منابع انرژی تجدیدپذیر (Download)  

نویسندگان: حسین غفارپورصدیقی، سیدابراهیم افجه ای، احمد سالم نیا
سال انتشار 1397
محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات
تعداد صفحات: 11 | زبان: فارسی

  


ارائه مبدل DC-DC بهره بالا با بهبود پارامترهای طراحی برای سیستم های فتوولتائیک (Download)  

نویسندگان: فاطمه دانیال، حسین غفارپورصدیقی، سیدابراهیم افجه ای
سال انتشار 1397
محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر
تعداد صفحات: 19 | زبان: فارسی

  


مبدل DC-DC بهره زیاد مبتنی بر سلف تزویج با کلیدزنی نرم برای منابع انرژی خورشیدی (Download)  

نویسندگان: حسین غفارپورصدیقی، سیدابراهیم افجه ای، احمد سالم نیا
سال انتشار 1398
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران
تعداد صفحات: 14 | زبان: فارسی

  


مبدل جدید بوست لابه لایی غیرایزوله با سوئیچینگ نرم برای سیستمهای انرژی تجدیدپذیر (Download)  

نویسندگان: حسین غفارپورصدیقی، سیدابراهیم افجه ای، احمد سالم نیا
سال انتشار 1398
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران
تعداد صفحات: 13 | زبان: فارسی

  


كاربرد الگوريتم ژنتيك براي تنظيم پارامترهاي پايدارساز سيستم قدرت  

نویسندگان: حسین غفارپورصدیقی، حمید لسانی، مجتبی خدرزاده
سال انتشار 1380
محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: 8 | زبان: فارسی

  


سنکرونایزر اتوماتیک   

نویسندگان: حسین غفارپورصدیقی
سال انتشار 1372
محل انتشار: دومین سمینار سراسری علمی-صنعتی دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 7 | زبان: فارسی