فیلم وبینار رایگان حل سوالات آزمون نظام مهندسی برق اجرا اسفند 1402در سایت بارگذاری و به صورت رایگان برای حاضران در وبینار هدیه داده شد.

جبران‌سازی توان راکتیو و بانک خازنی


محاسبه خازن اصلاح ضریب توان


جریمه ضریب توان یا ضریب بدی مصرف
پله‌های بانک خازنی


انواع روش‌های جبران‌سازی توان راکتیو
محاسبات برداری جریان مصرف‌کننده


خازن جبران‌ساز موتور
جریمه توان راکتیو برای مشترکان


انواع روش‌های جبران‌سازی
اثر هارمونیک‌ها بر بانک‌های خازنی


رگولاتور خازنی
محل نصب رگولاتور خازنی


کنتاکتور خازنی
جریان هجومی در خازن‌های قدرت


روش محاسبه هزینه مصرف کننده‌های دیماندی
هارمونیک‌ها و خازن‌ها