با توجه به تغییر زیرساخت‌های سایت، آموزش‌هایی که پس از تاریخ 1403/2/29 تهیه شود، در نرم‌افزار نمایش دوره‌های آموزشی اسپات پلیر ارائه خواهد شد. 

مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان


 دانلود کتاب 

فهرست مطالب

تعاریف
کلیات مبحث

بخش اول - لوله کشی گاز طبیعی با فشاریک چهارم پوند بر اینچ مربع

17-1  کلیات
17-1-1 حدود و دامنه ی کاربرد
17-1-2 مسئولیت‌ها

17-2  گروه‌بندی ساختمان‌ها
17-2-1 کلیات
17-2-2 ساختمان‌های مسکونی
17-2-3 ساختمان‌های عمومی
17-2-4 ساختمان‌های خاص
17-2-5 انواع ساختمان‌های عمومی

17-3  مقررات ویژه گازرسانی به ‌ساختمان‌های عمومی و خاص
17-3-1 کلیات
17-3-2 ممنوعیت نصب وسایل گازسوز گرمایشی
17-3-3 الزامات نصب وسایل گازسوز در شرایط خاص
17-3-4 الزامات نصب تجهیزات ایمنی
17-3-5 محدودیت عبور لولة گاز از سقف‌های کاذب محل‌های تجمع
17-3-6 تأمین هوای احتراق برای وسایل گازسوز
17-3-7 انتخاب مسیر دودکش وسایل گازسوز
17-3-8 سایر موارد

17-4 طراحی سیستم لوله‌کشی گاز و انتخاب مصالح
17-4-1 طراحی سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان‌ها
17-4-2 الزامات نصب اجزای سیستم لوله‌کشی گاز
17-4-3 توسعة سیستم لوله‌کشی گاز موجود خانگی
17-4-4 مشخصات مواد و مصالح مصرفی

17-5  اجرای سیستم لوله‌کشی گاز طبیعی
17-5-1 کلیات
17-5-2 الزامات اجرای سیستم لوله‌کشی گاز
17-5-3 لوله‌کشی روکار
17-5-4 لوله‌کشی توکار
17-5-5 عایق‌کاری لوله‌ها (پوشش لوله‌ها)
17-5-6 جوشکاری

17-6 کنترل کیفیت، آزمایش، بازرسی، صدور تأییدیه، تحویل و تزریق گاز در سیستم لوله‌کشی گاز
17-6-1 کنترل کیفیت
17-6-2 آزمایش مقاومت لوله و عدم نشت گاز
17-6-3 برقراری جریان گاز
17-6-4 بستن مجاری خروجی گاز
17-6-5 بررسی نشت گاز در سیستم لوله‌کشی بعد از باز کردن جریان گاز
17-6-6 اقدامات لازم در صورت وجود نشت گاز
17-6-7 آزمایش مجدد سیستم لوله‌کشی در صورت عدم وصل گازبه‌مدت طولانی

17-7 نصب و راه‌اندازی وسایل گازسوز
17-7-1 کلیات نصب
17-7-2 ضوابط نصب دستگاه‌های گازسوز
17-7-3 محدودیت‌های نصب وسایل گازسوز
17-7-4 قابلیت دسترسی به‌دستگاه گازسوز و فاصله‌های لازم
17-7-5 روش‌های تأمین هوای لازم برای احتراق و تهویه

17-8 دودکش‌های دستگاه‌های گازسوز ساختمان‌ها
17-8-1 کلیات
17-8-2 تعیین قطر دودکش مستقل برای یک دستگاه گازسوز
17-8-3 تعیین قطر دودکش مشترک و لوله رابط
17-8-4 نکات ضروری برای طراحی و اجرای دودکش‌ها
17-8-5 ضوابط مربوط به ‌نصب دودکش‌ها

17-9 ضوابط بهره‌برداری و نگهداری از سیستم لوله‌کشی گاز داخل ساختمان‌ها
17-9-1 کلیات
17-9-2 نکات قابل توجه در دوره بهره‌برداری
17-9-3 تغییر در سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان
17-9-4 تعمیر سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان

بخش دوم – لوله کشی گاز طبیعی برای مصرف کنندگان عمده با فشار 2 الی60 پوند بر اینچ مربع

17-10 کلیات
17-10-1 حدود و دامنه کاربرد
17-10-2 مسئولیتها
17-10-2-1 طراح
17-10-2-2 مجری
17-10-2-3 دستگاه نظارت
17-10-2-4 شرکت ها، مؤسسات، مشاورین و افراد ذیصلاح

17-11 مشخصات مواد و مصالح مصرفی، برآورد مصـرف، طراحی و انتخاب مصالح سیستم لوله کشی گاز
17-11-1 مشخصات مواد و مصالح مصرفی
17-11-1-1 لوله ها
17-11-1-2 اتصالات
17-11-1-3 مواد آب بندی اتصالات دنده پیچ
17-11-1-4 شیرهای فلزی
17-11-1-5 شیرهای پلی اتیلن
17-11-1-6 پوشش لوله و اتصالات فولادی
17-11-1-7 دستگاه جوش پلی اتیلن
17-11-1-8 الکترودهای جوشکاری
17-11-1-9 واشر لائی
17-11-1-10 مصالح مستعمل
17-11-1-11 سایر مصالح
17-11-1-12 علامتگذاری
17-11-2 برآورد مصرف و طراحی سیستم لوله کشی گاز
17-11-2-1 برآورد مصارف گاز
17-11-2-2  طراحی سیستم لوله کشی گاز
17-11-2-3 افزودن به سیستم لوله کشی موجود
17-11-2-4 نقطه تحویل گاز به مشترک
17-11-2-5 نقاط اتصال به سیستم سوخت جایگزین
17-11-2-6 محل نصب ایستگاه های تقلیل فشار و یا رگولاتورها
17-11-2-7 ملاحظات کلی در تعیین قطر لوله ها
17-11-2-8 افت فشار مجاز
17-11-2-9 حداکثر سرعت گاز
17-11-2-10 حداکثر میزان مصرف
17-11-2-11 تعیین قطر لوله ها

17-12 اجرای لوله کشی گاز
17-12-1 کلیات
17-12-2 تجهیز کارگاه
17-12-3 نقشه های اجرایی
17-12-4 خم کاری لوله های فولادی
17-12-5 لوله کشی دفنی
17-12-5-1 کلیات
17-12-5-2 آماده سازی مسیر
17-12-5-3 لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های فولادی
17-12-5-4 لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های پلی اتیلن
17-12-6 لوله کشی روکار
17-12-6-1 کلیات
17-12-6-2 اجرای لوله کشی رو کار
17-12-7 حریم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع تأسیسات

17-13 عایقکاری لوله ها
17-13-1 کلیات
17-13-2 اقدامات اولیه قبل از عایق کاری
17-13-2-1 بازرسی ظاهری لوله ها از نظر آلودگی به چربی ها
17-13-2-2 بازرسی لوله ها از نظر وجود عیوب مکانیکی
17-13-2-3 بازرسی لوله ها از نظر خشک بودن
17-13-3 زنگ زدائی و تمیز کاری لوله ها
17-13-4 عایق کاری سرد لوله ها (نوارپیچی)
17-13-4-1 پرایمر زنی
17-13-4-2 نوار پیچی لایه اول
17-13-4-3 نوار پیچی لایه دوم
17-13-4-4 نوار پیچی سرجوش ها، اتصالات و نقاط تعمیری
17-13-4-5 کنترل کیفیت عایقکاری سرد
17-13-5 عایق کاری گرم لوله ها (عایق کاری با انواع قیر)
17-13-5-1 کلیات
17-13-5-2 شرایط محیط برای عایقکاری گرم
17-13-5-3 اقدامات اولیه قبل از عایق کاری گرم
17-13-5-4 عملیات عایق کاری گرم
17-13-5-5 عایق کاری دوبله
17-13-5-6 عایق کاری سرجوش ها، اتصالات و نقاط تعمیری
17-13-5-7 آزمایش و کنترل کیفیت عایقکاری گرم

17-14 جوشکاری
17-14-1 جوشکاری شبکه¬های گازرسانی فولادی
17-14-1-1 کلیات
17-14-1-2 ارزیابی وتعیین صلاحیت جوشکاران
17-14-1-3 الکترودهای جوشکاری
17-14-1-4 آماده سازی لوله¬های فولادی قبل از عملیات جوشکاری
17-14-1-5 کنترل های لازم قبل از عملیات جوشکاری
17-14-1-6 اقدامات لازم قبل از جوشکاری
17-14-1-7 جوشکاری شبکه¬های گاز رسانی فولادی
17-14-2 جوشکاری شبکه های گازرسانی پلی اتیلن
17-14-2-1 ارزیابی وتعیین صلاحیت جوشکاران
17-14-2-2 آماده سازی لوله های پلی اتیلن قبل از عملیات جوشکاری
17-14-2-3 عملیات جوشکاری شبکه های گاز رسانی پلی اتیلن
17-14-2-4 روش و مراحل انجام جوشکاری شبکه وانشعاب های پلی اتیلن به روش الکترو فیوژن
17-14-2-5 بازرسی وکنترل کیفیت جوشکاری شبکه¬های گازرسانی پلی اتیلن
17-14-2-6 آزمایش¬های مخرب
17-14-2-7 آزمایش غیر مخرب جوش سه راهی انشعاب زینی

17-15 حفاظت کاتدی
17-15-1 کلیات
17-15-2 سیستم های حفاظت کاتدی
17-15-3 حداقل پتانسیل حفاظتی
17-15-4 حفاظت کاتدی به روش آندهای فدا شونده
17-15-5 حفاظت کاتدی به روش تزریق جریان مستقیم
17-15-5-1 بستر آندی
17-15-6 کنترل و ارزیابی
17-15-7 نقاط اندازه گیری
17-15-8 اتصالات عایقی
17-15-9 جعبه های اتصال

17-16 کنترل کیفیت، آزمایش ها، بازرسی، صدور تائیدیه و تزریق گاز
17-16-1 کلیات
17-16-2 آزمایش
17-16-3 تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای انجام آزمایش
17-16-4 تنظیم دستگاه های آزمایش
17-16-5 مسئولیت های مجری در ارتباط با انجام آزمایش
17-16-6 برنامه انجام آزمایش ها
17-16-7 مسئولیت های دستگاه نظارت در ارتباط با انجام آزمایش
17-16-8 اقدامات قبل از شروع آزمایش
17-16-9 مراحل انجام آزمایش های مقاومت و نشتی

پیوست 1 راهنمای ایمنی

پیوست 2 نمونه محاسبات بخش اول

پیوست 3 ایمنی و ضوابط بهره برداری و نگهداری

پیوست 4 جداول بخش دوم

پیوست 5 اشکال بخش دوم

واژه‌نامه