ارتینگ

انواع اتصال به زمین در سیستم‌های توزیع الکتریکی

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86

انواع اتصال به زمین در سیستم‌های توزیع الکتریکی فصل دوم از وبینار رایگان سیستم‌های ارتینگ، یک بار برای همیشه که در شهریور ماه 1402 برگزار شد.


حل تشریحی سوال 56 آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 1402

/140202-n56

سوال 56- کدامیک از روابط زیر در خصوص اندازه امپدانس حلقه اتصال کوتاه (فاز به بدنه) در سیستم‌های نیروی TN، TT و IT صحیح است؟