اتصال کوتاه

حل تشریحی سوال 56 آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 1402

/140202-n56

سوال 56- کدامیک از روابط زیر در خصوص اندازه امپدانس حلقه اتصال کوتاه (فاز به بدنه) در سیستم‌های نیروی TN، TT و IT صحیح است؟