فیلم وبینار رایگان حل سوالات آزمون نظام مهندسی برق اجرا اسفند 1402در سایت بارگذاری و به صورت رایگان برای حاضران در وبینار هدیه داده شد.

آزمون نظام مهندسی

صفر تا صد قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی ساختمان

/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C

سطح سوالات آزمون‌های اخیر طوری است که صرفاً بر اساس کتب و منابع موجود امکان پاسخگویی وجود ندارد. زیرا سوالات اکثراً مفهومی و عمقی طرح می‌شوند. موفقیت در آزمون و دریافت پروانه اشتغال بکار، تازه اول راه است و در ادامه، برای موفقیت در هر کدام از امور طراحی، نظارت و اجرا، نیاز بیشتری به این اطلاعات خواهید داشت که همراه با مسئولیت‌های مدنی است.