مقالات


حل تشریحی سوال 15 آزمون نظام مهندسی اجرای تاسیسات برقی شهریور 1401

حل تشریحی سوال 15 آزمون نظام مهندسی اجرای تاسیسات برقی شهریور 1401

سوال 15- کابل تغذیه یک دستگاه الکتریکی 5×4 میلی متر مربع می‌باشد. حداقل سطح مقطع کابل هم‌بندی اضافی که بدنه دستگاه به قسمت‌های هادی بیگانه وصل می‌شود، چقدر است؟ (هادی هم‌بندی از حفاظت مکانیکی برخوردار است.)

حل تشریحی سوال 14 آزمون نظام مهندسی اجرای تاسیسات برقی شهریور 1401

حل تشریحی سوال 14 آزمون نظام مهندسی اجرای تاسیسات برقی شهریور 1401

سوال 14-مصرف کننده‌ای با فاصله L از تابلوی برقی طراحی شده است. چنانچه در زمان اجرا فاصله مصرف‌کننده از تابلوی برق از L بیشتر شود، کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص ایمنی (خطر برق‌گرفتگی) صحیح است؟

حل تشریحی سوال 24 آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی شهریور 1401

حل تشریحی سوال 24 آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی شهریور 1401

سوال 24- کابل‌های تغذیه دو دستگاه الکتریکی بترتیب: 5×2.5 میلی متر مربع  CU/PVC/PVC و 5×4 میلی متر مربع  CU/PVC/PVC می‌باشد. حداقل سطح مقطع کابل مسی هم‌بندی اضافی با حفاظت مکانیکی که بدنه هادی دو دستگاه را به هم وصل می‌کند، چقدر است؟

حل تشریحی سوال 4 آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی شهریور 1401

حل تشریحی سوال 4 آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی شهریور 1401

سوال 4- چنانچه ولتاژ قابل تحمل توسط دستگاه و یا تجهیز (E/I)، KV 2 و مجموع ولتاژ قسمت‌های L_1، L_2 و L_3 به هنگام عبور جریان صاعقه و یا جریان ناشی از کلیدزنی در سیستم از برقگیر حفاظتی V 500باشد، حداکثر سطح و تراز ولتاژ عملکرد برقگیر حفاظتی چقدر خواهد بود؟

درباره‌ی نویسنده
حسین غفارپور دانش آموخته دکتری مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی، استاد دانشگاه و دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه یک (ارشد) طراحی و نظارت تاسیسات برقی از سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران است.
اطلاعات بیش‌تر
دسته‌بندی مطالب
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...