مساله: با توجه به شکل‌های 1، 2 و 3 و اطلاعات ذکر شده زیر به سوالات 13 تا 16 پاسخ دهید.

- طول الکترود قائم کوبیده شده: 3 متر

- قطر الکترود قائم کوبیده شده: 20 میلی‌متر

- مقاومت ویژه خاک: 100 اهم متر


سوال 13- مقاومت معادل الکترودهای شکل 1 چند اهم می‌باشد؟