مساله: سیستم توزیع مطابق شکل زیر مفروض است. تابلوی واحد مسکونی از طریق یک کنتور 32 آمپر تک‌فاز تغذیه می‌گردد. به سوالات 7 تا 9 پاسخ دهید.

سوال 7- در صورت قطع نول شبکه (قطع نول قبل از تابلوی کنتوری)، ولتاژ تماس در داخل واحد بر روی تجهیزات و دستگاه‌ها چند ولت می‌باشد؟

- مقاومت مصرف‌کننده مشترک در داخل واحد مسکونی در موقع قطع نول شبکه معادل 10 اهم می‌باشد.

- از مقاومت سیم‌ها و یا کابل‌ها صرف‌نظر شود.